Het beleid op een school wordt meestal in samenspraak met schoolbestuur, (evt.) oudervereniging en team gemaakt. Tijdens een ouderpanel wordt een onderwerp uit het beleid van de school centraal gesteld en wordt hierover de mening van ouders gevraagd.  De meerwaarde zit hem in de rechtstreekse manier van communiceren.

Ouders worden uitgenodigd om op school met elkaar en met de directie te komen praten over een bepaald onderwerp.

Ouders kunnen op deze manier kritisch meedenken en bijdragen aan de verbetering van het onderwijs op de school van hun kind. Een slag richting kwaliteitsverbetering kan zo worden gemaakt. Er wordt geluisterd naar hun ideeën, en tevens kan de school achtergronden geven bij het te bespreken onderwerp. Dit zorgt voor wederzijds begrip en dit bevordert verdere communicatie.

Klik hier voor meer informatie over het ouderpanel.