Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs. Ze is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor het goed verloop van het onderwijs.

VZW Anker Verlorenkost 1 2260 Westerlo

  • Voorzitter: E.H. Jos Bonroy
  • Ondervoorzitter: dhr. Johan Tops
  • Secretaris: mevr. Katrien Neirinckx
  • Penningmeester: dhr. Jeroom Nobels
  • Afgevaardigd beheerder SO: dhr. Roger Creten

Ons plaatselijk schoolbestuur bestaat uit een groep van onafhankelijke leden die zich gedragen weten door de parochiegemeenschappen van Westmeerbeek en Hulshout.

Voorzitter:

Johan Tops
Heide 24
2235 Westmeerbeek

Leden:

     Croes Tomas Els Grieten
  Sofie Van Etterbeeck Tom Aernouts
  Joke Serneels Brigitte Deckers
  Véronique Van Maroey