Een gezonde geest in een gezond lichaam’. Dat is in onze school geen loze slogan, maar een bezorgdheid.
Daarom willen we werken aan de lichamelijke gezondheid van onze leerlingen, maar ook aan een gezond leef- en werkklimaat op onze scholen.
Het welbevinden van onze leerlingen is voor ons dan ook van groot belang.

In onze acties proberen we preventie en sensibilisering centraal te stellen.
Voorkomen is immers altijd beter dan genezen, zeker als het over gezondheid gaat.


Om het gezondheidsbeleid in onze school gestalte te geven, willen we werken rond een aantal thema’s:

  • Voeding : dranken, tussendoortjes, traktaties, lunch
  • Tabak
  • Beweging
  • Binnenmilieu

 

Dat willen we doen samen met onze participanten:

  • de leerlingen (via de leerlingenraad)
  • de leerkrachten
  • het ondersteunend personeel
  • het onderhoudspersoneel
  • de ouders
  • de directie

 

Om dit gezondheidsbeleid re realiseren is er een werkgroep. Binnen deze werkgroep wordt werk gemaakt van de inventaris en de acties per thema, alsook de evaluatie ervan.
De werkgroep komt op regelmatige tijdstippen samen. Acties kunnen dan getoetst worden aan de visie. Bovendien kunnen er schooloverschrijdende acties gepland worden en nadien geëvalueerd.