• Wat is het doel van de leerlingenraad?
  Wij willen de mening van onze leerlingen kennen en daar ook rekening mee houden. 
  Wij willen bepaalde beslissingen ook samen met hen doen.

 • Hoe vaak en waar komen we samen?
  In september zijn er eerst verkiezingen.
  Daarna komen we in oktober, november/december, januari, maart, mei en juni samen op maandag tijdens de middagpauze (van 12.15u tot 12.45u).

 • Wie kan er deelnemen aan de leerlingenraad?
  In september kan iedereen van de lagere school zich kandidaat stellen.
  Dan worden er verkiezingen gehouden in elke klas. Iedereen stemt mee.
  Per klas worden er twee afgevaardigden en één reserve verkozen.

 • Wat wordt er verwacht van de afgevaardigden van de klas?
  Mening van de klas als agendapunt voorstellen en verdedigen.
  Engagement tonen om een opdracht uit te voeren tegen volgende bijeenkomst.
  Verslag uitbrengen aan de klas na elke leerlingenraad.
  Zich een heel schooljaar engageren voor de leerlingenraad.
  Mee een activiteit voor de hele school organiseren (bv. sportdag, tornooi, speeldag,…).

 • Wat gebeurt er vooraf in de klas :
  Mogelijke voorstellen van klasgenoten verzamelen we in een ideeënbox.
  De klasleerkracht bespreekt en toetst alle voorstellen af naar haalbaarheid/nut/belang (elimineren of behouden).
  Zo verhoogt de betrokkenheid van alle leerkrachten en alle leerlingen.

 • Terugkoppeling naar de klas :
  We maken van iedere leerlingenraad een verslag.
  Het verslag wordt besproken tijdens de personeelsvergadering.
  Na elke leerlingenraad vertellen de afgevaardigden aan hun klasgenoten wat er tijdens de leerlingenraad besproken werd.
  De leerkracht kan dan eventueel verder toelichten.