Welk is het doel van de leerlingenraad?
Wij willen de mening van onze leerlingen kennen en daar ook rekening mee houden. 
Wij willen bepaalde beslissingen ook samen met hen doen.

Hoe vaak en waar komen we samen?
1x/maand op dinsdag om 10u40 komen we samen in de pastorij.

Wie kan er deelnemen aan de leerlingenraad?

Iedereen mag zich kandidaat stellen. Iedereen stemt mee.

In de klas worden verkiezingen georganiseerd voor deelname aan de leelingenraad. Elke leerling mag slechts één keer in zijn loopbaan op onze school deelnemen aan de leerlingenraad.


Wat wordt er verwacht van de afgevaardigden van de klas?

Verslag kunnen doen aan de klas.

De mening van de klas in de groep kunnen brengen.

De mening van de klas kunnen verdedigen.

Zich een heel schooljaar kunnen engageren voor de leerlingenraad.


Wat gebeurt er vooraf in de klas :

Voorstellen worden in de klas eerst besproken op as haalbaarheid/belangrijkheid.

Herstellingswerken gaan niet via de leerlingenraad maar onmiddellijk naar het blad van de klusjesman


Terugkoppeling naar de klas :

Er wordt van iedere leerlingenraad een verslag gemaakt.

Het verslag wordt besproken tijdens de personeelsvergadering.

Nadien brengen de vertegenwoordigers van de leerlingenraad het verslag naar de klas. De leerkracht kan dan eventueel toelichten indien nodig.