Verkeer op school – bronzen medaille

Reeds meerdere jaren nemen we deel aan VSV-initiatieven (VSV = Vlaamse Stichting Verkeerskunde). 
Zo organiseren we bijvoorbeeld acties waarmee de kinderen fietsbrevetten kunnen behalen, we kunnen rekenen op 6 verkeersouders die zich inzetten voor een meer veilige schoolomgeving, onze kinderen nemen deel aan praktische verkeersexamens, ook aan de verkeerstoets van VSV, …, of de actie ‘Helm op, fluo top’.

Dankzij deze initiatieven worden onze kinderen beter voorbereid om deel te nemen aan het verkeer! 

Dat verdient een ‘bronzen medaille’. 

We zijn er trots op!