milo10op10 

10 op 10 ondersteunt onze verkeerswerking. Voor de inspanningen die wij leveren worden wij beloond met een label. 
Het label 10 op 10 is een kwaliteitslabel van de provincie Antwerpen voor scholen van het basisonderwijs.

Zij ondersteunen ons om in 3 fasen te groeien naar een gedragen verkeers- en mobiliteitswerking in de praktijk én op lange termijn. Die ondersteuning gebeurt in de vorm van 
plaatsbezoeken door een medewerker, vormingen en subsidies. Wij deden een aanvraag voor subsidies voor de aankoop van materialen nl. fiets- brevetten brons en zilver, een tafelopstelling voor verkeerslessen in de klas en een set 
van verkeersaanwijzingen voor oefening in de beschermde omgeving.

Klik op het logo om deze materialen te bekijken.

 

 

Dit is onze werkgroep van verkeer:

   vlnr: juf Daisy, meester Filip, juf Lize, juf Jolien en juf Brigitte
jufDaisy
Juf Daisy
 meesterFilip
Meester Filip
Sallaerts Bart
Bart Sallaerts (papa van Ferre)
juf Lize
Juf Lize
  jufBrigitte
Juf Brigitte (directie)Onze school investeert veel in veilig verkeer.  Wij willen ons als school doelgericht en systematisch inzetten om onze leerlingen te laten groeien tot zelfstandige weggebruikers die hun verantwoordelijkheid kunnen en willen opnemen in het verkeer, hierbij rekening houdend met de wetgeving en afspraken. Om onze kinderen beter te beschermen vinden wij het noodzakelijk om hun op de gevaren te wijzen en vaardigheden bij te brengen. 

Verkeersopvoeding zien wij als een van de vele taken van onze school. Wij willen als school meewerken aan de doelstelling dat elke leerling zich veilig kan verplaatsen te voet en met de fiets op de openbare weg. We maken de leerlingen vertrouwd met verkeersregels en verkeersborden en we maken tijd voor het oefenen van voetgangers– en fietsersvaardigheden in groep en alleen. Ons streefdoel is dat onze leerlingen bij het verlaten van de school veilig zonder begeleiding met de fiets of te voet op stap kunnen.

Het leerkrachtenteam hanteert hiervoor een uitgewerkte leerlijn die gebaseerd is op het leerplan wereldoriëntatie met een verticale en horizontale samenhang als basis voor het plannen van verkeersactiviteiten en het uitbouwen van verkeerstraining.

Verkeersopvoeding wordt trapsgewijs uitgebouwd, vertrekkende vanuit een beschermde, veilige omgeving waarin kleuters en lagere schoolkinderen hun vaardigheden bewust kunnen oefenen om van daaruit stapsgewijs ook deel te nemen aan aangepaste activiteiten in het reële verkeer.

Wij willen bewust inspanningen leveren om de ontwikkelingsdoelen en eindtermen met betrekking tot het verkeer en mobiliteit na te streven.

Klik hier om de volledige visietekst te lezen.