Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs. Ze is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor het goed verloop van het onderwijs.

VZW Anker Verlorenkost 1 2260 Westerlo

  • Voorzitter: E.H. Jos Bonroy
  • Ondervoorzitter: dhr. Johan Tops
  • Secretaris: mevr. Katrien Neirinckx
  • Penningmeester: dhr. Jeroom Nobels
  • Afgevaardigd beheerder SO: dhr. Roger Creten

Ons plaatselijk schoolbestuur bestaat uit een groep van onafhankelijke leden die zich gedragen weten door de parochiegemeenschappen van Westmeerbeek en Hulshout.

Voorzitter: Tom Aernouts

Leden:

     Croes Tomas Els Grieten
  Johan Tops Véronique Van Maroey
  Brigitte Deckers