Vanuit ons pedagogisch project hebben wij de opdracht om met brede zorg te werken aan de ontplooiing van elk kind.  We bekommeren ons om elk kind vanuit zijn talenten en mogelijkheden om zich als totale persoon te laten ontwikkelen.  De brede zorg voor elk kind is een opgave van elke dag voor het hele schoolteam. Dit is één van de pijlers van het opvoedingsconcept voor het katholieke basisonderwijs in Vlaanderen. 
Het is een waardevol engagement dat het team op zich neemt en dat concrete vorm krijgt.
We willen als Katholieke school onze leerlingen optillen naar een hoger niveau.  Onze interventies situeren zich dus niet enkel op cognitief vlak, we willen ook rekening houden met het sociaal-emotionele aspect, het welbevinden van de kinderen en de psychomotorische aspecten bij de ontwikkeling. 

Een geïntegreerd zorgbeleid wordt gedragen door een gedeelde visie op zorg. 

Klik hier voor de volledige versie van onze visie op zorg.

Klik hier voor meer informatie over onze zorg binnen het M-decreet.