De schoolraad is een participatieorgaan dat bestaat uit een delegatie van de ouders, de leerkrachten en de lokale gemeenschap.
De samenstelling gebeurt via verkiezingen om de 4 jaar.
De schoolraad heeft een algemeen communicatie-en informatierecht. Daarbovenop heeft de raad nog een adviesbevoegdheid waarop facultatief en verplicht advies kan opgevraagd worden. In onze school is momenteel geen schoolraad opgericht wegens geen kandidaten.

Het huishoudelijk reglement van ons schoolbestuur kan je hier downloaden.