De schoolraad is een overlegorgaan dat de kans geeft om de mening van ouders, leerkrachten en lokale gemeenschap aan één tafel te overleggen.  Thema's die te maken hebben met het dagelijkse leven in de school kunnen aan bod komen en besproken worden.  De raad wordt opgericht voor een periode van 4 jaar (van 1 april 2021 tot 31 maart 2025)

De schoolraad komt 4 keer per jaar samen.  De vergaderingen worden gespreid over een schooljaar.  

Het kiesreglement kan u hier vinden. Het huishoudelijk reglement kan u hier vinden.

Hieronder vind je de verslagen van de schoolraad.