Algemeen:

  • De afspraken i.v.m. de rijen bespreken met de leerlingen en ook met de ouders op de infovergadering.
  • De eerste schooldagen een extra oogje in het zeil houden dat de leerlingen de juiste rij nemen.
  • Benadrukken dat de leerlingen de veiligste weg moeten nemen.
  • De begeleidende leerkracht kijkt erop toe dat het een rij is en geen hoopje kinderen.
  • De leerkrachten controleren grondig of er geen leerlingen alleen achterblijven. Indien er geen ouders aanwezig zijn voor een leerling, dan neemt hij/zij die leerling terug mee naar de school.
  • Kleuters of leerlingen die niet opgehaald zijn, wachten op het groene wachtvak.
  • De kinderen die niet afgehaald zijn, worden na telefonisch contact met de ouders naar de schoolopvang gebracht. 

Kleuterschool "De Toverdoos":

In de Toverdoos gaan de leerkrachten met de kleuters naar de poort.  De kleuters gaan achter de leerkracht naar de poort.  Ze wachten op een afgesproken plaats, ze worden pas buiten gelaten als er iemand aanwezig is om de kleuter op te halen.

VBS "De Schatkist"

Omwille van corona hebben we de voordelen ontdekt van rijen die naar ophaalplaatsen gaan. Het maakt het minder druk en dus veiliger aan de schoolpoort. We willen aandacht blijven hebben voor een minder drukke schoolomgeving aan het einde van een schooldag; zeker nu de werken gestart zijn. Dit werd ook zo besproken tijdens de schoolraad. Daarom volgende regeling:

OK en K1: kleuters mogen aan het einde van de schooldag opgehaald worden bij de deur van de klas zodat ze bij de juf binnen kunnen wachten. We denken dat de juf hierdoor het beste een overzicht kan bewaren.

oudere broers of zussen van de kleuter gaan eveneens naar de deur bij Ok en 1K. Ze blijven buiten aan de deur wachten tot juf Griet of juf Erika de kleuters laat vertrekken.

ouders wachten naast* de schoolpoort tot de rijen van de oudste kleuters en de lagere school vertrokken zijn. Jullie kleine kleuters (en eventueel oudere broer(s) en zus(sen) zijn op een veilige plaats. Daarom willen we jullie vragen geduldig te wachten tot de laatste rij vertrokken is. Dankjewel daarvoor!
* om de doorgang aan de poort te verzekeren. Onze kinderen moeten hier nog met hun rij langs kunnen.

K2, K3 & L1: deze kleuters en kinderen stappen in rij naar de pastorij. Ouders kunnen daar hun kleuters/kinderen opwachten. We willen vragen om te letten op de doorgang. Rijen zouden vlot door moeten kunnen!

Voor de andere klassen van de lagere school willen we ook de ophaalplaatsen van vorig schooljaar behouden:

--> L2 achter het GC IJzermael en L4 bij de kledingcontainer op de parking van GC IJzermael

--> L3 en L5 aan het grasveld in de Mgr. Raeymaekersstraat ter hoogte van de Tarwestraat.

--> De kinderen van L6 mogen zelfstandig de school verlaten

--> Kleuters en kinderen die naar de kinderopvang gaan, zullen verzamelen onder het afdak bij het bureel zodat de begeleiders het overzicht goed kunnen bewaken.

Kinderen van eenzelfde gezin gaan naar de ophaalplaats van de jongste. Zij gaan na schooltijd in de rij van de jongste broer of zus staan.

OPROEP:

we zouden willen vragen om GEEN auto’s te parkeren op de parking van de pastorij.