Algemeen:

  • De afspraken i.v.m. de rijen bespreken met de leerlingen en ook met de ouders op de infovergadering.
  • De eerste schooldagen een extra oogje in het zeil houden dat de leerlingen de juiste rij nemen.
  • Benadrukken dat de leerlingen de veiligste weg moeten nemen.
  • De begeleidende leerkracht kijkt erop toe dat het een rij is en geen hoopje kinderen.
  • De leerkrachten controleren grondig of er geen leerlingen alleen achterblijven. Indien er geen ouders aanwezig zijn voor een leerling, dan neemt hij/zij die leerling terug mee naar de school.
  • Kleuters of leerlingen die niet opgehaald zijn, wachten op het groene wachtvak.
  • De kinderen die niet afgehaald zijn, worden na telefonisch contact met de ouders naar de schoolopvang gebracht. 

Kleuterschool "De Toverdoos":

In de Toverdoos gaan de leerkrachten met de kleuters naar de poort.  De kleuters gaan achter de leerkracht naar de poort.  Ze wachten op een afgesproken plaats, ze worden pas buiten gelaten als er iemand aanwezig is om de kleuter op te halen.

Kleuterschool "De Schatkist":    
De kleuters worden door hun ouders afgehaald onder het afdak.
’s Middags halen de (groot)ouders hun kleuter af in de klas.

          Rijen :

          Kleuters verzamelen pas als de leerkrachten er zijn als er gebeld is met een handbel. De kleuters verzamelen onder het afdak.

Lagere School "De Schatkist":

Rij naar het dorp vertrekt na de kleuters
De leerlingen verzamelen aan de muur van het schoolhuis (voetgangers eerst).

Rij naar het straatje vertrekt na rij dorp:
De leerlingen verzamelen naast rij dorp (voetgangers eerst)

Rij met de fietsers die door hun ouders worden afgehaald
Deze leerlingen verzamelen achteraan rij straatje.

Rij kinderen die door ouders worden afgehaald verzamelen aan het bureel
(in volgorde van 6de lj tot 1ste lj.)

De begeleidende leerkracht helpt de kinderen oversteken op de volgende manier :

  • De kinderen steken pas de straat over via het zebrapad nadat de leerkacht heeft aangegeven dat ze mogen oversteken.
  • De leerkracht treedt ook op als gemachtigd opzichter voor de ouders die hun kinderen begeleiden.