We streven ernaar om alle kinderen op onze school zo goed mogelijk te ondersteunen. Als school trachten we enerzijds een pedagogisch klimaat te creëren waar kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen en anderzijds waar teamleden, ouders en kinderen respectvol met elkaar omgaan. We willen als school een veilige plaats zijn. Op onze school is geen plaats voor agressie, geweld, discriminatie, intimidatie, vandalisme of diefstal.

Klik hier om ons actieplan voor ongepast gedrag te lezen.