We streven ernaar om alle kinderen op onze school zo goed mogelijk te ondersteunen. Als school trachten we enerzijds een pedagogisch klimaat te creëren waar kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen en anderzijds waar teamleden, ouders en kinderen respectvol met elkaar omgaan. We willen als school een veilige plaats zijn.

Op onze school is ENKEL plaats voor vriendschap, plezier, spel, leren, elkaar helpen,... soms ook ruzie, maar dat proberen we uit te praten!

Klik hier om ons actieplan voor ongewenst gedrag te lezen.