Onze school hecht veel belang aan de zelfstandigheid van onze kinderen. We willen onze kinderen leren om zelf zaken in handen te durven nemen. Dit zijn immers kwaliteiten die ze gans hun leven nodig zullen hebben.

We hebben daarom veel aandacht voor het uitbouwen van een actieve en ondernemende leeromgeving waarin ze heel wat kansen krijgen om naast het opdoen van kennis ook heel wat  vaardigheden en attitudes te ontwikkelen. 

We werken aan de ontwikkeling van ondernemingszin op allerlei manieren: dagelijks hoeken/contractwerk, minionderneming, klasprojecten, leerlingenraad, de axenroos…
De leerlingen krijgen in alle leerjaren meerdere momenten in de week de kans om zelfstandig te werken aan diverse opdrachten. Ze krijgen hier de kans om naar hun eigen interesse, tempo en niveau op een zelfstandige manier te oefenen. Zelfsturing en creativiteit zijn zeer belangrijk tijdens deze momenten. De kinderen gaan hun leren zelf in handen nemen en leren om zelf initiatief te nemen.
Kortom: we grijpen alle kansen die er liggen om ondernemingszin te ontwikkelen met beide handen.